site în construcție

 

DOCUMENTE CCD

 

  • Plan de dezvoltare instituțională
  • Plan managerial
  • ROF
  • ROI
  • Codul de etică
  • Organigrama
  • Stat de funcții
  • Rapoarte de activitate