site în construcție

 

 CDI

 

  • Prezentare
  • Misiune
  • Funcții
  • Atribuții CCD în activitatea CDI
  • Domeniile de competență ale profesorului documentarist
  • Misiunea profesorului documentarist
  • Lista CDI-urilor din județul Alba
  • Planificarea activităților metodice ale profesorilor documentariști, 2020/2021
  • Rapoarte de activitate ale CDI-urilor din unitățile de învățământ preuniversitar Alba
  • Legislație (ROF, procedură înființare)