COMISIA PENTRU MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ 

     

Procedura nr 5749 din16 dec. 2022 privind centralizarea acumulării și validării a minim 90 CPT

Procedura elaborare programe complementare (Anexa1 la Nota 4663/DGMRURS/19.09.2022

Procedura echivalare programe complementare (Anexa2 la Nota 4663/DGMRURS/19.09.2022

Procedura echivalare programe abilitare functionala (Anexa3 la Nota 4663/DGMRURS/19.09.2022

 

Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 4.224/06.07.2022, reglementează procesul de asigurare a calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Conform acestei metodologii-cadru, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se fundamentează pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competențele profesionale, adecvate rolurilor didactice. 

În funcție de tipul de competențe dezvoltate, de abilități și deprinderi, de raportarea la domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate și de modalitatea de validare calitativă, documentul conține reglementări privind următoarele tipuri de programe pentru dezvoltare profesională continuă:

1) Programe pentru dezvoltare profesională continuă acreditate - programe acreditate constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate sau în domeniul psihopedagogic și metodic pentru evoluția în cariera didactică și management educațional strategic;

2)  Programe pentru dezvoltare profesională continuă complementare - programe complementare constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domenii complementare specializării;

3)  Programe pentru dezvoltare personală și abilitare funcțională - programe pentru abilitare funcțională constituie forme ale dezvoltării personale a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în sensul dezvoltării abilităților și deprinderilor în domenii conexe domeniului educațional dar care asigură suport pentru autonomia pedagogică și pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate.

Comisia de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică – CMDFCD

Calendar echivalare credite profesionale transferabile, conform Metodologiei aprobata prin OM. 4224/2022

Model - Fișa individuală de carieră didactică


Cinicinalele în care se acumulează minim 90 CPT se calculează după anul obținerii definitivatului, exceptând perioadele de suspendare a contractului de muncă