Situaţia încadrării cu personalul didactic, didactic auxiliar în anul şcolar 2018-2019

 
COMPARTIMENT NUMELE ŞI PRENUMELE POSTUL
CONDUCERE  DEÁK - SZÉKELY SZILÁRD LEVENTE
DIRECTOR
PROGRAME, INFORMARE ŞI
CONSULTANŢĂ
BĂRBULEȚ NARCISA-IOANA
JUDE LAURENŢIU
NANDREA MARIA
OROS LIGIA  ELENA
PROFESORI METODIŞTI
POPA IOAN INFORMATICIAN
ONIŞORU VIORICA
GENŢIANA
BIBLIOTECAR
SECRETARIAT OTA SILVIA SECRETAR
FINANCIAR-ADMINISTRATIV RÎMBA SAVA ADMINISTRATOR FINANCIAR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DEÁK - SZÉKELY SZILÁRD LEVENTE preşedinte
BORZA MONALISA insp.șc.gen.adj. ISJ Alba
RIMBA SAVA administrator financiar CCD Alba
NANDREA MARIA prof. metodist CCD Alba
SCHEAU IOAN lector univ.dr. Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

SALARII ANGAJAȚI