Situaţia încadrării cu personalul didactic, didactic auxiliar în anul şcolar 2016-2017

 
COMPARTIMENT NUMELE ŞI PRENUMELE POSTUL
CONDUCERE  DEÁK - SZÉKELY SZILÁRD LEVENTE
DIRECTOR
PROGRAME, INFORMARE ŞI
CONSULTANŢĂ
HENEGARIU CAMELIA
JUDE LAURENŢIU
NANDREA MARIA
OROS LIGIA  ELENA
PROFESORI METODIŞTI
POPA IOAN INFORMATICIAN
ONIŞORU VIORICA
GENŢIANA
BIBLIOTECAR
SECRETARIAT OTA SILVIA SECRETAR
FINANCIAR-ADMINISTRATIV RÎMBA SAVA ADMINISTRATOR FINANCIAR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DEÁK - SZÉKELY SZILÁRD LEVENTE preşedinte
BORZA MONALISA insp.șc.gen.adj. ISJ Alba
RIMBA SAVA administrator financiar CCD Alba
NANDREA MARIA prof. metodist CCD Alba
SCHEAU IOAN lector univ.dr. Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia